Thạch Long tập trung nhân lực dồn sức cho những tháng còn lại của năm xây dựng NTM kiễu mẫu
Ngày 2/11/2018 công đoàn xã Thạch Long kết hợp với đông đảo người dân 2 thôn Đại Đồng và thôn Nam Giang cùng nhau tập trung xây dựng hệ thống mương thoát nước và chỉnh trang vườn hộ.
Thạch Long tập trung nhân lực dồn sức cho những tháng còn lại của năm xây dựng NTM kiễu mẫu

Thời gian nước rút còn lại không còn nhiều nhưng khối lượng công việc để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đang cần sự đóng góp sức lực của toàn thể nhân dân trên toàn xã. Với mong muốn và sự quyết tâm cao làm sạch và đẹp bộ mặt thôn quê, xã đang tiếp tục tập trung chỉnh trang các khu dân cư, vệ sinh môi trường.

Ngày 2/11/2018 công đoàn xã Thạch Long kết hợp với đông đảo người dân 2 thôn Đại Đồng và thôn Nam Giang cùng nhau tập trung xây dựng hệ thống mương thoát nước và chỉnh trang vườn hộ. 

Dưới đây là một số hình ảnh lao động tại 2 thôn Đại Đồng và thôn Nam Giang

Đối với xã Thạch Long đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như chính quyền xã cung cấp xi măng, cát và đá còn nhân dân đóng góp ngày công để xây dưng . Nhờ vậy đến nay trên các trục đường làng ngõ xóm đã được mở rộng lên từ 5 - 7m, hàng rào xanh đang dần được bao phủ trên các tuyến đường, hệ thống mương thoát nước cũng được nâng cấp, cải tạo. Hiện nay xã đang tiếp tục chỉnh trang làm đẹp và vững chắc thêm một số tuyến ngõ, vườn hộ, khu dân cư

Tác giả: Khánh Hòa - Nguồn: Nguồn PV