Ngày 2/7, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức kiểm tra, làm việc với xã Thạch Long về công tác bảo hiểm y tế năm 2020.

Trước khi vào làm việc, sáng 2/7, các ban, phòng, ngành đã đi kiểm tra việc thực hiện BHYT tại một số thôn trên địa bàn

UBND huyện làm việc với xã Thạch Long về công tác BHYT chiều 2/7

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Ủy viên BTV HU - Phó chủ tịch UBND huyện và đồng chí Võ Văn Dũng - Phó trưởng phòng Y tế chủ trì cuộc làm việc với xã Thạch Long 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đồng chí Hồ Văn Thông - Trưởng Ban Van hóa - Xã hội HĐND huyện tham dự cuộc làm việc

Đồng chí Phan Tố Hoài - Chủ tịch UBND xã Thạch Long báo cáo tình hình thực hiện công tác BHYT tại địa phương: hiện nay số người tham gia BHYT 4890/6251, đạt tỷ lệ 78,2%. Có 1.361 người chưa tham gia BHYT. Số người cần vận động 924 người tham gia BHYT. Đến hết tháng 5/2020, có 101 lượt bệnh nhân trên địa bàn khám theo chế độ BHYT, số thuốc BHYT cung ứng cho trạm y tế đạt hơn 1 triệu đồng. Công tác chỉ đạo còn thiếu quyết liệt. Công tác tuyên truyền còn có phần hạn chế. Nhận thức của người dân về việc tham gia BHXH chưa cao.

 

Hiện nay Thạch Long là một trong những xã có tỷ lệ tham gia BHYT thấp trên toàn huyện. 

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến đã tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, đề ra các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHYT và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT.

Đồng chí Từ Hữu Yên - Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện: Nguyên nhân khiến tỷ lệ tham gia BHYT thấp tại xã Thạch Long là do một số đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm do sự cố môi trường, các đối tượng đánh bắt thủy sản khó khăn trong công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả. Đề xuất: cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp BHXH huyện để nắm bắt thông tin thẻ nào sắp hết hạn để tuyên truyền , nâng mức chỉ tiêu thẻ cho các hội..

Ông Nguyễn Danh Hướng - Giám đốc BHXH huyện: Hệ thống thu mua BHYT tại xã chưa đồng đều. Việc theo dõi, nắm bắt, đôn đốc, giám sát chưa cao. Đề xuất: củng cố kiện toàn hệ thống thu BHXH; rà soát lại các chỉ tiêu giao, huy động các thôn, xóm đôn đốc, giám sát việc tham gia BHYT của người dân; các trường tiểu học, THCS tiếp tục đôn đốc thực hiện trong năm học tới. BHXH sẽ cung cấp danh sách các đối tượng chưa tham gia BHYT, sắp hết hạn BHYT để địa phương có kế hoạch vận động hiệu quả hơn...

 

Đồng chí Hồ Văn Thông - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND huyện: Cần phân công cụ thể cho các đơn vị, thôn, xóm, không tuyên truyền chung chung, có chế độ hỗ trợ cho cán bộ thực hiện để tạo động lực

 

Đồng chí Lê Văn Sơn - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy : tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; tổ chức cuộc đối thoại chuyên đề về BHYT tại các thôn nhất là các thôn có tỷ lệ tham gia thấp; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra; đảm bảo tính công khai minh bạch trong tham gia BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT

 

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Ủy viên BTV HU - PCT UBND huyện: để làm tốt công tác BHYT thời gian tới, xã cần lưu ý các nội dung: BCĐ của xã phải tiếp thu các ý kiến, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đây là vấn đề cần tập trung thực hiện, xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; kiện toàn lại BCĐ chăm sóc sức khỏe toàn dân, an sinh xã hội, BHYT do đồng chí Bí thư xã làm trưởng ban; đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhất là công tác tuyên truyền cần cụ thể hơn để mỗi người dân hiểu và tự nguyện tham gia BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi thiết yếu về chăm sóc sức khỏe...

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 85.063
Online: 4