Sau các cuộc họp rà soát lại các đối tượng, sáng ngày 06/6/2020, UBND xã Thạch Long đã tiến hành chi trả kinh phí hộ trợ các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19, việc chi trả dự kiến hoàn thành trước ngày 07/6/2020

Theo thống kê, xã Thạch Long hiện có 79 khẩu nghèo, 123 khẩu cận nghèo đủ điều kiện được hưởng kinh phí hộ trợ với tổng khoản tiền chi trả là 151.500.000 đồng. Trước đó sau khi Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ được ban hành và đi vào thực tiển, UBND xã Thạch Long đã thành lập hội đồng ra soát lại các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời tiến hành niêm yết danh sách tại các Nhà văn hóa thôn.

Với nguyên tắc hộ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, Hội đồng ra soát đã đưa ra khỏi danh sách những đối tượng không đủ điều kiện như: những đối tượng đã chết, đối tượng chuyển đi , đi làm ăn xa kể từ ngày 01/4/2020, đối tượng đang chấp hành án phạt tù, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự...Trường hợp đối tượng hộ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hộ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hộ trợ cao nhất.

việc chi trả được thực hiện tại các nhà văn hóa thôn

Nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được nhận tiền hộ trợ trong 3 tháng và nhận một lần theo quy định với số tiền 750.000 đồng/khẩu. UBND xã Thạch Long chi trả tiền trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn, việc chi trả do kế toán xã, trưởng Đoàn công tác phụ trách thôn và cán bộ thôn đảm nhận dưới sự giám sát của UBMTTQ xã. Riêng đối với những người già yếu, neo đơn không thể đi nhận thì địa phương cử cán bộ tới tận nhà trao trực tiếp cho các đối tượng này.

Việc kịp thời triển khai thực hiện chi hộ trợ theo Nghị quyết 42 CỦA Chính phủ tại xã Thạch Long đã góp phần chia sẻ khó khăn, giúp hộ nghèo, cận nghèo nhanh chóng ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid -19.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 90.708
Online: 10