Trong 2 ngày (12/5, 13/5/2020), Đảng bộ xã Thạch Long tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, bầu đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thạch Long khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Về tham dự có các đại biểu lãnh đạo tỉnh: Đồng chí Trần Huy Oánh -Chánh văn phòng NTM tỉnh; Lãnh đạo huyện: đồng chí Trần Nhật Tân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

Đồng chí Lê Văn Sơn - UV BTV Huyện ủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng đoàn công tác chỉ đạo của xã Thạch Long

Về tham dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQ cùng 164 đại biểu đại diện Đảng bộ xã Thạch Long

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Thạch Long triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX trong điều kiện với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Huyện ủy, UBND và các ban ngành đoàn thể cấp huyện, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của Cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân nên đã giành được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, từng bước phấn đấu đạt xã NTM nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Đình Đường - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thạch Long lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Những kết quả đạt được của xã Thạch Long trong nhiệm kỳ 2015-2020

Kinh tế:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39.82 triệu đồng/người/ năm tăng 16.7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ nhưng mới đạt 61,26 % so với Nghị quyết đề raThực hiện chính sách tam nông, Đảng ủy đã có nhiều chính sách về phát triển Nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tập trung chỉ đạo khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu trong Nông nghiệp, từ đó đã cho những kết quả khá.

Giá trị sản xuất TTCN, TM-DV năm 2019 đạt 76 tỷ đồng, chiếm 40% tỉ trọng nền kinh tế của địa phương, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ đã thu hút được 5 doanh nghiệp, thành lập mới 1 HTX, 5 tổ hợp tác, 20 mô hình phát triển kinh tế, đến nay trên địa bàn toàn xã có 19 doanh nghiệp, 3 HTX, 10 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực.

Cấp ủy, chính quyền đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách sát đúng, tập trung khai thác nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và thực hiện chương trình MTQGXDNTM, bằng huy động nội lực trong nhân dân cùng với lồng ghép các chương trình dự án.

Xây mới và nâng cấp nhà văn hóa xã, sân vận động và nhà văn hóa của 8 thôn; làm mới gần 12,68km đường bê- tông; nâng cấp, phát quang mở rộng 32 km đường liên thôn. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cả 3 nguồn là 76 tỷ đồng, vượt 20% chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 84 tỷ đồng (bằng 130% so với năm 2015)

Tổng nguồn lực huy động xây dựng Nông thôn mới trong 5 năm đạt 65 tỷ đồng; đã huy động được 30.000 ngày công; nhân dân hiến 8.690 mđất; 3.579 m hàng rào kiên cố, cũng cố và xây dựng 30 vườn mẫu, chỉnh trang và cải tạo 183 vườn sản xuất có hiệu quả, 4 khu dân cư được công nhận là Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từng bước xây dựng xã đạt xã NTM nâng cao.

Văn hóa - Xã hội:

Tỷ lệ gia đình văn hoá trung bình hàng năm đạt 95%; 8/8 thôn giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá". Hệ thống truyền thanh hoạt động có hiệu quả, kịp thời tuyên truyền các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng cao, cơ sở vật chất trường học được cũng cố; số giáo viên giỏi, học sinh giỏi ngày càng tăng. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường; chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên.

Thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được tập trung chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được triển khai tích cực; mỗi năm mở được 2-3 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 250 lượt người. Triển khai hỗ trợ xây mới 11 nhà ở cho đối tượng chính sách và hộ nghèo. Luôn quan tâm xây dựng các loại quỹ như: Quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo…

Quốc phòng - An ninh

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, xây dựng cơ sở cụm tuyến ATLC, đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng; tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng - an ninh.

Công tác xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Song song với việc phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã Hội - Quốc phòng - An ninh là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ủy Thạch Long đã ban hành 16 chương trình hành động, phát động các phong trào thi đua đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Đảng ủy đã kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của cấp trên về chức năng, tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả hơn.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Thạch Long tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, quan tâm chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, đưa đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Với phương châm xác định là: “Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu là trọng tâm, xây Đảng là then chốt” đưa Thạch Long phát triển toàn diện.

Đồng chí Phạm Duy Sơn - PBT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ xã Thạch Long khóa XXIX nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Long lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Long lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Long lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Long lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra 13 đồng chí vào BCH Đảng ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Đình Đường được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Long.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạch Long nhiệm kỳ 2020-2025

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Thạch long khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lê Văn Sơn - UV BTV Huyện Ủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Lê Văn Sơn - UV BTV Huyện Ủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Thạch Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dù còn có những khó khăn, thách thức nhưng từ những nền tảng quan trọng mà xã nhà đã đạt được, xác định xây dựng Thạch Long trở thành xã NTM kiểu mẫu . Để hoàn thành được mục tiêu lớn đó thì xã Thạch Long cần tập trung công tác quy hoạch có chất lượng, có tầm nhìn và định hướng, cần chú trọng khai thác cửa ngõ phía Bắc của thị trấn Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, khai thác hiệu qủa dự án "cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu" nhất là hệ thống sông Vách Nam để phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. Xã Thạch Long cần phát triển mạnh kinh tế vườn hộ, hàng hóa hướng VietGap, xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương, phải giữu gìn bản sắc văn hóa và truyền thống của quê hương. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò , trách nhiệm của Đảng viên. Thạch Long cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh  trật tự, an toàn xã hội. 

 

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 90.694
Online: 20