Chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xã Thạch Long tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xã Thạch Long tổ chức đợt thi đua đăng ký dựng các công trình, phần việc chào mừng đại hội

các thôn xây dựng ntm

Theo đó, UBND xã và các tổ chức đoàn thể lựa chọn các công trình phần việc có ý nghĩa quan trọng với xã và các thôn đã đăng ký tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành đứng thời hạn đăng ký. Những công trình phần việc của năm 2020 được chọn làm các nội dung thi đua trọng tâm.

công trình tuyến đường hoa chào mừng

Củ thể năm 2020 xã Thạch Long đăng ký xây dựng thành công xã NTM nâng cao vào cuối tháng 3, xây dựng khu dân cư kiểu mẩu ở thôn Đan Trung, thôn Đại Đồng, thôn Gia Ngãi 1 và thôn Gia Ngãi 2, xây dựng công trình khu vui chơi người già và trẻ em đạt chuẩn, xây mới công trình trụ sở hai tầng tiếp dân một cửa ở UBND xã…Đoàn thanh niên đăng ký chỉnh trang vườn hộ và làm tuyến đường hoa tại đường tỉnh lộ 20, chi hội phủ nữ đăng ký làm tuyến đường hoa và phân loại rác thải tại các hộ gia đình, hội nông dân đăng ký làm các mô hình kinh tế, chỉnh trang vườn hộ…

Đoàn thanh niên chỉnh trang vườn hộ

Việc triển khai xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trên toàn xã, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 61.120
Online: 12