hưởng ứng tuần cao điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019. Trong tuần các thôn đã ra quân chỉnh trang các tuyến đường giao thông, cải tao vườn tạp phát triển kinh tế vườn hộ, xây dựng mương thoát nước, xây dựng bồn trồng hàng rào xanh dọc các tuyến đường. Củ thể như sau:

Ở thôn hội cát cán bộ và bà con nhân dân chỉnh trang chặt bỏ cây tạp mở rộng lòng lề đường từ ngỏ ông Phạm Duy Chương đến ngỏ anh Phan Thiên. Thứ 2 ra quân chỉnh trang vườn hộ anh Trương Tuấn Lĩnh. Chi hội nông dân thôn hội cát vận động gia đình hội viên Phạm Văn Tuyển chỉnh trang vườn hộ và vận động chỉnh trang vườn hội viên Trương Hữu Vinh. Trong thời gian trên bà con nhân dân thôn Hội Cát đã huy động được 300 ngày công.

Bà con nhân dân thôn Hội Cát giúp chỉnh trang vườn hộ

Cán bộ và nhân dân thôn Đan trung đã ra quân chỉnh trang tuyến tỉnh lộ 20  chặt bỏ cây tạp mở rộng lề đường từ ngỏ anh Thành đến sân vận động xã. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân chỉnh trang ghép dọn tại đài tưởng niệm xã Thạch Long. Chi hội nông dân ra quân chỉnh trang vườn hộ tại gđ bà Thanh và trông cây hàng rào xanh tại cụm dân cư số 4. Trong thời gian trên thôn Đan Trung đã huy động được 200 công

cán bộ và nhân dân thôn Đan trung chỉnh trang tuyến đường tỉnh lộ 20

Cũng  trong thời gian qua cán bộ và nhân dân thôn Đại Đồng đã ra quân bu cây từ cổng làng đến đường quốc lộ 1A,  chiều ngày 5/10 huy động bà con nhân dân quyét vội từ quốc lộ 1A đến nương thầy San. Vào ngày 6 /10 đã ra quân đổ đát và san lấp mặt bằng tại nhà văn hóa thôn với tổng ngày công huy động là 200 công

Về phía thôn Nam Giang cán bộ và bà con nhân dân đã ra quân mạnh mẽ và quyết liệt trong thời gian qua ngày qua. Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 10 ban cán sự thôn đã huy động nhân dân ra quân chỉnh trang xóa bỏ vườn tạp và xây dựng hàng rào tại hộ gđ nhà bà Lam với chiều dài 100m.. Tổ chức san lấp mặt bằng tại sân vận động và chỉnh trang tại nhà văn hóa thôn với tổng ngày công huy động là 300 công.

Thôn Nam Giang ra quân giúp đở hộ gđ bà Lam xây dựng hàng rào

Cán bộ và nhân dân thôn Gia Ngãi 2 ra quân san lấp mặt bằng chỉnh trang tại đường tỉnh lộ 20 trước cửa hội quán.Bán cán sự cùng bà con nhân dân ra quân giúp đỡ chỉnh trang lại hàng rào tại các hộ gđ ông Nghi, gđ ông Quyết, gđ ông Ngụ, gđ anh Vũ, gđ anh Hạnh…Từ ngày 5 đến 6/10 liên đoàn cán bộ thôn phối hợp với công đoàn UB và giáo viên trường mầm non ra quân trông cây xanh và hoa trên toàn tuyến với tổng ngày công huy động là 300 công

Thôn Gia Ngãi 2 san lấp mặt bằng tại tuyến đường tỉnh lộ 20

Về phía thôn gia ngãi 1 cán bộ và bà con nhân dân đã ra quân chỉnh trang hàng rào tại hộ gđ bà Tam và trồng hàng rào xanh từ ngã ba Thạch Long đến nhà anh Thành. Bên cạnh đó, con trồng và bổ sung cây xanh từ nhà bà Loan đến nhà anh Hiền với chiều dài 100m. Vào ngày 5 đến 6/10 ban cán sự thôn và bà con nhân dân đã chỉnh trang được hai vườn tạp tại hộ gđ bà Nguyễn Thị Công và gđ ông Trần Y Long với tổng ngày công huy động là trên 300 công

Trong tuần qua đã có 6/8 thôn đã ra quân thực hiện các phần việc đã đăng ký theo kế hoạch và đạt được kết quả cao. Ban chỉ đạo, ban xây dựng NTM xã đánh giá cao và ghi nhận về tinh thần và trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của các thôn cũng như bà con nhân dân trong thời gian qua. Và đặc biệt biểu dương tinh thần tự giác, tự nguyện của các hộ dân đã hiên đất, hiến hàng rào để nấn tuyến đường giao thông và ngày công để xây dựng NTM nâng cao tiêu biểu như: ở thôn Nam Giang có gđ bà Nguyễn Thị Lam; Thôn Hội cát có gđ ông Nguyễn Văn Công, gđ anh Trương Hữu Tuấn, gđ ông Phạm Văn Xuân, gđ chị Nguyễn Thị Anh.

Đây là những hộ dân tiêu biểu cho phong trào xây dựng NTM nâng cao trong tuần qua, mong rằng trong thời gian tiếp theo sẻ có nhiều hộ dân tiêu biểu hơn nữa trong phong trào xây dựng NTM, xin trân trọng cảm ơn./

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 90.691
Online: 18