Ngày 16/5/2018 UBND cùng HTX xã dịch vụ NN xã Ngọc Sơn, thôn trưởng, bí thư 6/6 thôn đã tổ chức thăm đồng đánh giá kết quả sản xuất vụ lúa xuân 2018

Nhằm đánh giá tình hình  sâu bệnh hại, kết quả sản xuất vụ xuân 2018 sáng ngày 16/5/2018 UBND cùng HTX  xã dịch vụ NN xã Ngọc Sơn, thôn trưởng, bí thư 6/6 thôn đã tổ chức thăm đồng đánh giá kết quả sản xuất vụ lúa xuân 2018

cán bộ UBND cùng các ban nghành liên quan thăm đồng tại thôn Trung Tâm

Vụ xuân năm 2018 xã Ngọc Sơn gieo trồng lúa với tổng diện tích 135,9ha, nhìn chung  qua kiểm tra trà lúa xuân trên tất cả các cánh đồng ở các thôn lúa đang bắt đầu vào giai đoạn đỏ chót, cúi sắp thu hoạch. Nhờ triển khai sản xuất đúng khung lịch thời vụ, làm tốt công tác thủy lợi, đất nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sâu bệnh hại so với những năm trước đây giảm.

Kiểm tra về tình hình sâu bệnh trên giống lúa mới

Một chân ruộng đưa giống mới vào áp dụng

Theo đánh giá, vụ xuân 2018 ước tính năng suất bình quân  đạt 220 kg/sào, và dự kiến vụ lúa xuân sẽ cho thu hoạch rộ từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5/6 vì vậy UBND xã đã chỉ đạo Hợp tác xã chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện máy móc để tiến hành phục vụ thu hoạch nhanh vụ xuân, đồng thời làm tốt khâu chuẩn bị ,phương án sản xuất, vật tư nông nghiệp để triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu kịp tiến độ, đúng khung lịch thời vụ nhằm tránh thời tiết bất lợi như mưa bão, đảm bảo vụ hè thu thắng lợi./.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 64.151
Online: 1