(Baohatinh.vn) - Các sở, ban, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh sẽ thay đổi giờ làm việc từ ngày 16/10

 

 

 

Theo thông báo, thời gian làm việc mùa đông trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được điều chỉnh như sau: Buổi sáng, làm việc từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều, làm việc từ 13h30 đến 17h30; bắt đầu áp dụng từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/4/2019.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai và thông báo cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

P.V


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 90.707
Online: 9