Sau thành công của Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa 19. Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo NTM xã những ngày đầu Tháng 8, Nhân dân các thôn trên địa bàn xã ra quân chỉnh trang vườn hộ, chỉnh trang khu dân cư, cũng cố vững chắc các tiêu chí. Phấn đấu đạt kết quả cao theo lộ trình đưa xã về đích NTM kiểu mẫu vào năm 2019.